นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
แลนด์มาร์คตะลุบัน2

แลนด์มาร์คตะลุบัน2

ป้องกันทุจริต

ป้องกันทุจริต

ป้ายชำระภาษี 2563

ป้ายชำระภาษี 2563

หน้ากาก2

หน้ากาก2

หน้ากาก3

หน้ากาก3

หน้ากาก4

หน้ากาก4

หยุดเชื้อ

หยุดเชื้อ

ตลาดสดขายปกติ

ตลาดสดขายปกติ

ภาษี 64

ภาษี 64

01

01

02

02

03

03

04

04

ภายใน

ภายใน

ภายนอก

ภายนอก

วาดภาพฝาผนังหาดวาสุกรี

วาดภาพฝาผนังหาดวาสุกรี

รมตมอบอุปกรณ์กีฬา

รมตมอบอุปกรณ์กีฬา

นโยบายงดรับ

นโยบายงดรับ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน (18 ม.ค. 65)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (15 พ.ย. 64)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (09 พ.ย. 64)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (09 พ.ย. 64)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (09 พ.ย. 64)
 
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรีบปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรีบปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีคัดเลือก (19 ม.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 65)
 
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
 
จดหมายข่าว
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
เสี่ยงเลข ปดสด 17 ม.ค. 65
มีเเต่เงิน ปดสด 16 ม.ค. 65
เลขเด็ด ผกฟกฟผ 15 ม.ค. 65
ufa ผกฟกฟผ 14 ม.ค. 65
หวยยยยย ผกฟกฟผ 09 ม.ค. 65
สลอตพารวย ปดสด 28 ธ.ค. 64
เสี่ยงดวง ปดสด 27 ธ.ค. 64
สลอต ปดสด 26 ธ.ค. 64
ข่าวดี ปดสด 26 ธ.ค. 64
เสี่ยงโชค ปดสด 25 ธ.ค. 64
 
วีดิโอประชาสัมพันธ์กีฬาตกปลาสายบุรี
 
รายงานการประชุมสภา
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65)
บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2/2563 (26 ส.ค. 64)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 (26 ส.ค. 64)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2/2563 (26 ส.ค. 64)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยแรก/2563 (26 ส.ค. 64)
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ (11 พ.ย. 63)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (11 พ.ย. 63)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ (11 พ.ย. 63)
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (11 มี.ค. 64)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (11 มี.ค. 64)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (11 มี.ค. 64)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 (11 มี.ค. 64)
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 (01 มี.ค. 64)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างทำป้ายไวนิลต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ บรรทุกน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (27 ธ.ค. 64) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า แรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า (27 ธ.ค. 64) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างทำป้ายไวนิลทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อกระสอบบรรจุทรายและเชือกฟาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างทำรูปเล่มเอกสารข่าวสาร สรุปผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมบันไดท้ายขนาดความยาว ๒.๕๐ เมตร ความกว้าง ๐.๒๕ เมตร ให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๑๑ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ธ.ค. 64) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

        แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน         
 
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
แบสำรวจความคิดเห็น
ความพึ่งพอใจของคุณต่อเว็บไซต์นี้ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
แย่
แย่มาก
ดูผลโหวด
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/04/2020
ปรับปรุง 19/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 202689
Page Views 5044265
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com