นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองตะลุบัน