นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : ว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิฐานอุทิศ)
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :