นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายวีรพงษ์ มาสิทธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :