หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
โดย : talubun
อ่าน : 180
พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร ]
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์เรื่องขอความอนุเคราะห์ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้าร่วมมามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐