หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โดย : talubun
อ่าน : 165
ศุกร์ ที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มเอกสาร ]
พิมพ์ 

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ