นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม
ประชาคมในการคัดเลือกคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองตะลุบัน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน มอบหมายให้นายวีรพจน์ ไศลมานกุล เป็นประธานการประชาคมในการคัดเลือกคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองตะลุบัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมประชาคม ณ อาคารตลาดสดเทศบาลเมืองตะลุบัน จากการลงพื้นที่ประชาคมในการคัดเลือกคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองตะลุบันได้รับการตอบรับและยินยอมของพ่อค้าแม่ค้าในครั้งนี้เป็นอย่างดี บรรลุผลในเชิงกลุ่มเป้าหมาย และผลจากการประชาคมดังนี้
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมผู้ประกอบการการตลาดสด
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
ทั้งนี้ ผลการการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองตะลุบันเป็นอย่างดี

การมีส่วนร่วมในการเลือกคณะกรรมการตลาดสดเทศบาลเมืองตะลุบันครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ การให้บริการที่ครบวงจร สามารถจัดการสภาพแวดล้อมภายในตลาดให้ดูสะอาดตา และการพัฒนาตลาดสดในตรั้งนี้จะช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดสดได้มากยิ่งขึ้น ทั้งคนภายในเขตและนอกเขตเทศบาล 

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,00:00   อ่าน 113 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com