นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 เม.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 47 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)