นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 (11 มี.ค. 65 | อ่าน 47 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 111 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 78 ครั้ง)