นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (03 ก.พ. 66 | อ่าน 47 ครั้ง)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม 1/2563 (03 ก.พ. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com