นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) (26 เม.ย. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 (1 ตุลาคม- 2563- 31 มีนาคม 2564) (26 เม.ย. 65 | อ่าน 13 ครั้ง)