นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
024 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2564 (12 เม.ย. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2563 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 113 ครั้ง)
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 82 ครั้ง)