นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 152 ครั้ง)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (19 เม.ย. 64 | อ่าน 105 ครั้ง)