นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
010 : แผนดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (23 ก.พ. 64 | อ่าน 58 ครั้ง)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (23 ก.พ. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com