นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
016 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองตะลุบัน ปี พ.ศ.2564 (20 เม.ย. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลเมืองตะลุบันปี พ.ศ.2563 (12 พ.ค. 64 | อ่าน 103 ครั้ง)