นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองช่าง

นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายสุกรี กอและ
นายช่างไฟฟ้า

นางสาวฟิตรี แนมะ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายมูฮำมัดซุกรียา สารอเอง
ผู้ช่วยสถาปนิก

นายบายูรี เจะเนาะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายลุกมาน มะแซ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายมูฮัมหมัดอัดเรน วากูรอัจญวัฏ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวซุมมัยยะห์ สาและดิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายมะรือซือลี แชแม็ง
พนักงานขับรถยนต์

นายยะโกะ เปาะมะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

คนงาน 17 คน
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com