นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 (08 มิ.ย. 64 | อ่าน 80 ครั้ง)