นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 66 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 62 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 62 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 106 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 96 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 94 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 86 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 88 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (09 ก.ค. 64 | อ่าน 134 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (04 มิ.ย. 64 | อ่าน 122 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (04 มิ.ย. 64 | อ่าน 136 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (20 เม.ย. 64 | อ่าน 166 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 157 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 153 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 142 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 142 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (04 พ.ย. 63 | อ่าน 148 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (08 ต.ค. 63 | อ่าน 151 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (09 ก.ย. 63 | อ่าน 135 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com