นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 (09 ก.ค. 64 | อ่าน 44 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (04 มิ.ย. 64 | อ่าน 44 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 (04 มิ.ย. 64 | อ่าน 46 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (20 เม.ย. 64 | อ่าน 70 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 68 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 67 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 54 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 53 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (04 พ.ย. 63 | อ่าน 60 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (08 ต.ค. 63 | อ่าน 58 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (09 ก.ย. 63 | อ่าน 52 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (07 ส.ค. 63 | อ่าน 55 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (21 ก.ค. 63 | อ่าน 48 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤภาคม พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 57 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 52 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com