นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองตะลุบัน (09 เม.ย. 64 | อ่าน 38 ครั้ง)
แนวทางตามมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน (09 เม.ย. 64 | อ่าน 31 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com