นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
013 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฎิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของเทศบาลเมืองตะลุบัน (22 เม.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลเมืองตะลุบัน (09 เม.ย. 64 | อ่าน 114 ครั้ง)
แนวทางตามมาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน (09 เม.ย. 64 | อ่าน 85 ครั้ง)