นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) (12 พ.ค. 64 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2564) (12 พ.ค. 64 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564) (12 พ.ค. 64 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563) (12 พ.ค. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563) (12 พ.ค. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com