นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (15 พ.ย. 64 | อ่าน 283 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (05 พ.ย. 64 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตะลุบัน (15 ต.ค. 64 | อ่าน 978 ครั้ง)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (07 ต.ค. 64 | อ่าน 79 ครั้ง)
ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (01 ต.ค. 64 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (30 ก.ย. 64 | อ่าน 41 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com