นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565 (26 เม.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (07 พ.ค. 64 | อ่าน 111 ครั้ง)
รายงานการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (07 พ.ค. 64 | อ่าน 100 ครั้ง)