นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (07 พ.ค. 64 | อ่าน 35 ครั้ง)
รายงานการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (07 พ.ค. 64 | อ่าน 27 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com