นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 เม.ย. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (22 มี.ค. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลในการประเมิน ita (22 มี.ค. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (22 มี.ค. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลเมืองตะลุบัน (11 พ.ค. 64 | อ่าน 84 ครั้ง)
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (11 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)