นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคูณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลเมืองตะลุบัน (11 พ.ค. 64 | อ่าน 24 ครั้ง)
มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลในการประเมิน (การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (11 มี.ค. 64 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การประเมินแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (11 มี.ค. 64 | อ่าน 50 ครั้ง)
แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (11 มี.ค. 64 | อ่าน 43 ครั้ง)
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง (11 มี.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com