นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรีบปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรีบปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ โดยวิธีคัดเลือก (19 ม.ค. 65 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากหักส่วนลด 2% ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 65 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอยแบะตั๋วเก็บค่าวางของขายในตลาดราคา 5 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 65 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์เลขที่ 416-48-0082 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มรายงานติดตามและประเมืนผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 65 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์สี่ประตู ทะเบียน 9307 ปน (10 ม.ค. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพอละเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 9573 ปน (10 ม.ค. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (10 ม.ค. 65 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพรถและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 6885 ปน (10 ม.ค. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 ม.ค. 65 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (10 ม.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (10 ม.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (10 ม.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (10 ม.ค. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน้ตบุ๊ก) (10 ม.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) (10 ม.ค. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com