นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มิ.ย. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตะวัซซีเฏาะห์)และสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการเยาวชนสร้างสายใยสู่สายใจผู้สูงอายุ ขนาด ๑.๕๐x ๓.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้กับรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน นข.๗๖ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 65 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกนำ้ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๙ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารหลังจากหักส่วนลด ๒% ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิ.ย. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิ.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และ สื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา และพุทธศาสนา ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยวิธีคัดเลือก (16 มิ.ย. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มิ.ย. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com