นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) (11 เม.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563- มีนาคม 2564) (11 เม.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)