นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ประชุมประชาคม
สรุปผลการจัดเวทีประชาคม โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 มี.ค. 64 | อ่าน 104 ครั้ง)
สรุปผลการจัดเวทีประชาคม โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 ก.พ. 63 | อ่าน 84 ครั้ง)