นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ประชุมประชาคม
สรุปผลการจัดเวทีประชาคม โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (23 มี.ค. 64 | อ่าน 36 ครั้ง)
สรุปผลการจัดเวทีประชาคม โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 ก.พ. 63 | อ่าน 19 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com