นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
037 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (07 เม.ย. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (19 เม.ย. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (19 เม.ย. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)