นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (19 เม.ย. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)