นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
040 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ( รอบ 6 เดือนแรก) (07 เม.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ( รอบ 6 เดือนแรก) (19 เม.ย. 64 | อ่าน 131 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ( รอบ 6 เดือน) (19 เม.ย. 64 | อ่าน 86 ครั้ง)