นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
039 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลเมืองตะลุบัน (11 มี.ค. 65 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของเทศบาลเมืองตะลุบัน (11 มี.ค. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) (11 มี.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)