นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร
ประธานสภาเทศบาล

นายยูฮารี อาลี
รองประธานสภาเทศบาล

นายอนันต์ ดือเระ
เลขานุการสภา

นายฟาซัน อีซาคาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสิทธิชัย สวามิภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายซูเพียน มูซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายอุสมาน กาเจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายชาติชาย ดือเระ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายแวรุสลี หยีกาเร็ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอัคลี โมง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสาฟีรันดร์ เจ๊ะเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายยาการียา ตาเฮ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอาวีเด่น เถาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสะปรี วาเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายเสรี เจะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

ว่าที่ ร.ต.นูอิม หวันวัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายซารีบูดิง ยูโซะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายฮาสัน มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

นายยูฮารี อาลี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com