นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม