นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
028 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สรุปผลการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (26 เม.ย. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (26 เม.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร (07 พ.ค. 64 | อ่าน 97 ครั้ง)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 (07 พ.ค. 64 | อ่าน 77 ครั้ง)