นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
015 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการใช้บริการของเทศบาลเมืองตะลุบัน ปี พ.ศ.2565 (20 เม.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
สถิติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ ประจำปี 2564 (07 พ.ค. 64 | อ่าน 84 ครั้ง)
สถิติการใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64) (07 พ.ค. 64 | อ่าน 104 ครั้ง)