นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
015 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ
สถิติการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตฯ ประจำปี 2564 (07 พ.ค. 64 | อ่าน 27 ครั้ง)
สถิติการใช้บริการงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงเดือน ต.ค.63 - มี.ค.64) (07 พ.ค. 64 | อ่าน 27 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com