แบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าโคมไฟฟ้าสาธรณะ

กรอกฟอร์มแบบคำร้องขอซ่อมไฟฟ้าโคมไฟฟ้าสาธรณะ

หัวเรื่อง :
รายละเอียด :
* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน
ชื่อ-นามสกุล :
โทรศัพท์ :
* ระบุ 1 หมายเลขเท่านั้น และกรอกเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0869778084
อีเมล์ :
ที่อยู่ติดต่อ :
รูปภาพ :
กรอกตัวหนังสือ :
 





สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com