นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองการศึกษา
ชื่อ - สกุล : ศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็ก บ้านปาตาตีมอ
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :

อื่นๆ :
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com