นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายภาคิน สติรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :